Styrelse 2022 

Uppdateras inom kort

 

Ordförande

Torbjörn Gyllestad
070-5207069

Vice Ordförande

Sekreterare

Kassör

Ledamot

Anette Pettersson
076-1867738

Ledamot

Marie-Louise Andersson
070-5232060

Ledamot

Carina Johansson
070-2024900

Suppleant

Matilda Karlsson
076-5580852

Adjungerad Suppleant

Rebecca Fällsjöö

 

Revisorer

Ginas bokföring
Regina Sjödin och Johanna Forsman

Valberedning

Sammankallande

Josefin Viborg

Ledarmot

Vakant

Suppleant

Vakant