Styrelse 2021

 

Ordförande

Torbjörn Gyllestad

Vice Ordförande

Sofia Nordvall

Sekreterare

Karin Holm

Kassör

Camilla Nordvall

Ledamot

Anette Pettersson

Ledamot

Marie-Louise Andersson

Ledamot

Carina Johansson

Suppleant

Matilda Karlsson

Suppleant

Vakant

 

Revisorer

Ginas bokföring
Regina Sjödin och Johanna Forsman

Valberedning

Sammankallande

Josefin Viborg

Ledarmot

Vakant

Suppleant

Vakant