Pg-nummer och faktura adress

Insättning av kontanter och betalningar kan göras till Köpings Hundungdoms
bankgiro: 5461-8012

Ange alltid vad inbetalningen avser samt namn på den som har gjort inbetalningen!

Faktura adress till Köpings hundungdom:
Kommer inom kort 
Mailadress
kopingshundungdom@gmail.com