"Är du, eller någon du vet, intresserad av att vara med i styrelsen för Köpings Hundungdom
- hör av dig till någon i nuvarande styrelse.

Har du idéer och förslag om hur klubben kan utvecklas i framtiden finns alla möjligheter att påverka när du är med i styrelsen.

Vi är flera i styrelsen som varit med i många år nu, och egentligen är vi "för gamla" allihopa!
Styrelsens medlemmar för hundungdom önskas vara 25 år eller yngre, men att man briner för klubben är alltid det viktigaste.  
Vi har under åren haft mycket roligt men det vore välkommet med lite nya styrelsemedlemmar som har lust och tid att ge klubben den utformning och verksamhet som klubbens nuvarande och framtida medlemmar vill ha. Klubben bildades år 2000, då med övervägande betoning på agility och lydnad - numera finns det ju flera nya grenar och roliga saker man kan göra med sin hund.

Om du är intresserad, men inte riktigt vet vad det innebär att vara med i en klubbstyrelse, finns det dels styrelseutbildningar i Studiefrämjandets regi, dels kan du jättegärna gå dubbelt ett år/en tid, med någon av oss i styrelsen - vara med på möten för att lära dig hur vi hittills har arbetat, men sedan är det väldigt mycket upp till var och en, och den styrelse som medlemmarna väljer, att själva sätta sin prägel på styrelsearbetet och klubbverksamheten.

Det är ju årsmötet som väljer kommande års styrelse och vi har en sk valberedning, några personer som frågar runt bland medlemmar om intresse och föreslår personer till styrelsen, men vi provar även så här.

Välkommen att höra av dig!