Hantering av personuppgifter

Enligt den nya personuppgiftslagen (EU) 2016/679) har företag och föreningar fått hårdare krav vid hantering av personuppgifter.

Köpings Hundungdom har därför tagit fram information om hur personuppgifter hanteras inom föreningen.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är en uppgift som kan användas för att identifiera en fysisk person. De uppgifter som räknas är till exempel namn adress, personnummer, bilder, telefonnummer, email osv.

Mailen
Mail som skickas tilll Köpings Hundungdom sparas upp till sex (6) månader efter inkommet datum. Detta för att kunna återkoppla och följa upp ärenden under en tid.

Kurser
En del av vår kursadministration hanteras via Studiefrämjandet men för att kunna få lokalt aktivitetsstöd från Sveriges Hundungdom (SHU) sparar Köpings Hundungdom uppgifter.
De uppgifter som sparas är;
Namn
Födelseår
Postnummer
Antal deltagare under/är 25 år
Denna information sparas i ett (1) år. Detta för att vi ska kunna söka bidrag hos kommunen och de behöver då dessa uppgifter.

Kurser som vi hanterar administrationen på:
Vi lagrar namn och personnummer för att kunna kontrollera medlemskap och betalningar. Vi lagrar telefon och e-post för att kunna skicka ut information kring kursen samt kunna komma i kontakt med kursdeltagare ifall att något tillfälle måste ställas in eller om annan viktig information kring kursen dyker upp. Dessa uppgifter sparas i ett (1) år.