Några foton från
vårens helgkurs
med

Seija Vartianen